برای داشتن امکانات پیشرفته پیامکی نیاز به خرید پنل اس ام اس می باشد. پنل های پیامکی با امکانات متعدد و تعرفه های مختلف بفروش می رسد. مدیر پیامک از جمله سامانه هایی می باشد که پنل دائمی ارائه میکند و با خرید پنل اس ام اس به امکانات آن پنل دسترسی خواهید داشت.پنل های ما شامل پنل پایه ، اقتصادی ، شرکتی و تجاری می باشد. 

پنل پایه

۵۰ هزار تومان

۱ خط اختصاصی

۶۰ پیامک هدیه

۲۰٪ امکانات پنل

 

پنل اقتصادی

۱۳۰ هزار تومان

۱خط اختصاصی

۱۰۰ پیامک هدیه

۴۰٪ امکانات پنل

پنل شرکتی

۲۶۰ هزار تومان

۱ خط اختصاصی

۲۰۰ پیامک هدیه

۶۰٪ امکانات پنل

پنل تجاری

۵۰۰ هزار تومان

۲ خط اختصاصی

۵۰۰ پیامک هدیه

۱۰۰٪ امکانات پنل